top of page
חיה שדלצקי גזית - מאמנת אישית ומנחת קבוצ

מערכת היחסים

שלי עם כסף

arrow-down
מפגשי קונסטלציה מקצואישית

 

כשמדברים על כסף מדברים על נוכחות וחוסר, על שפע ועל צמצום.

כשמדברים על כסף מדברים על רווח, על סטטוס, על מדד להצלחה.

כשמדברים על כסף מדברים על מבוכה או גאווה, על עצמאות או תלות.

כשמדברים של כסף מדברים על צורך, על אמצעי, על מטרה, על מותרות.

כשמדברים על כסף לא מדברים רק על כסף.

כשמדברים על כסף מדברים על דאגה ושקט.

כשמדברים על כסף מדברים על עבודה קשה, על מאמץ.

על מה שאין ועל מה שיש. 

על חינוך, על אמונות מגבילות, על חלומות.

על תקרת זכוכית, על גברים, על נשים. 

כשמדברים על כסף מדברים על הגשמה, על אתגרים, על סיכונים.

על שליטה, ועל איבוד שליטה.

על צמצום והתרחבות. 

לכל אחת מאתנו יש דיבור פנימי על כסף והמשמעויות שלו. 

לכל אחת מאתנו יש מערכת יחסים עם כסף קלה או קשה, משתנה או סבוכה.

מזמינה אותך להתבונן על מערכת היחסים שלך עם כסף. 

עם הקיום או העדר שלו.

עם התחושות שהוא מעורר בך כעצמאית, כאמא, כאישה.

בבית בו גדלת, בבית אותו הקמת, בעסק שלך שהוא ביטוי להגשמה שלך, שאמורה לספק את צרכייך.

כסף בא כסף הולך

כסף לא גדל על העצים

כסף משחית

כסף מביא כסף

כווני לשפע ולא לכסף, הוא יגיע.

הם דוגמאות למשפטי הפעלה של המערכת רגשית שלנו.

הם מקדמים הם מעכבים?

 

בסופו של דבר כסף הוא רק כסף. הוא אנרגיה שמאפשרת חליפין. 

הוא יכול להיות דבר נגיש ופשוט, אין סיבה שלא.

אצל רבות מאתנו מצטרפות אליו מערכת רגשית מסועפת שאם נתבונן רגע עליה, ונבין בה משהו לעומק, האנרגיה  הזו תוכל לזרום ביותר חופשיות. 

מערכת היחסים הזו היא תולדה של הבית בו גדלנו, של מצוקות או רגשות אשם, של יחסי כוחות של סדר שהשתבש. מפגש קונסטלציה יאפשר לנו להגדיר מה מפריע לנו במערכת היחסים עם כסף לבחון רגע מאיפה זה הגיע לחיינו 

התבוננות שאולי תעזור לך לצאת מלופ של מחשבות ותסכולים שאת מכירה, שתאפשר לשחרר אותך ממה שלא שלך ולשפר את מערכת היחסים הזו.

המפגש אינו טיפול אישי, ההקשר הוא עסקי ונקודות אישיות שיעלו יטופלו ברגישות באהבה בהקשר למסגרת ומטרת המפגש.

המפגש ייערך בטבעון

עלות 190 ₪

למועדים הבאים או אם את רוצה לארח מפגש אצלך

מוזמנת ליצור קשר

להרשמה למפגשים הקרובים

13.12.22

bottom of page