top of page
חיה שדלצקי גזית - מאמנת אישית ומנחת קבוצ

השושלת הנשית

והקריירה שלי

arrow-down
מפגשי קונסטלציה מקצואישית

 

השושלת הנשית אליה אנחנו שייכות העניקה לנו הרבה ידע ואמונות לגבי מה זה להיות אישה, מה זה להיות אמא, מה זה להיות בעלת קריירה, וכמובן השילוב ביניהם. 

השושלת הנשית שלנו יכולה להיות מקור לעוצמה, ומשאבים עבורנו אבל גם להרבה השפעות סמויות שמנהלות אותנו ביומיום ומגבילות אותנו. בעזרת השיטה קונסטלציה משפחתית-מערכתית אנחנו יכולות לגלות הקשרים סמויים ורב רובדיים אלה הקשורים בשושלת הנשית שלנו ובארועים מהעבר שמשפיעים על היומיום שלנו יותר ממה שאנחנו מודעות אליו. 

במפגש תתבונן כל אחת על השושלת הנשית שלה בהקשר של קריירה. נבדוק כיצד היא משפיעה על ההתנהלות שלנו, על היכולת שלנו להצליח. 

מטרת המפגש היא  לעזור לנו לגדול מקצואישית, ואם יש משהו שקשור לשושלת שלנו שמעכב אותנו לתת בו הכרה ולשאוף לשחרר את השפעתו עלינו בכאן ובעכשיו.

המפגש אינו טיפול אישי , ההקשר הוא עסקי ונקודות אישיות שיעלו יטופלו ברגישות באהבה בהקשר למסגרת ומטרת המפגש.

המפגש ייערך בטלאל

עלות 190 ₪

למועדים הבאים או אם את רוצה לארח מפגש אצלך

מוזמנת ליצור קשר

להרשמה למפגשים הקרובים

bottom of page