top of page
חיה שדלצקי גזית - מאמנת אישית ומנחת קבוצ

קורס קונסטלציה מקצואישית

Gennie in a bottle

arrow-down
לימודי קונסטלציה מקצואישית

אני מזמינה אותך להוסיף עוד כלי לארגז הכלים שלך ולעבור תהליך התפתחות מקצואישי תוך כדי לימוד של שיטה עמוקה ומשנת חיים.

הקונסטלציה המקצואישית מאפשרת:

 1. הבנה עמוקה ורב רובדית של הדברים שמשפיעים על ההתנהלות העסקית שלך.

 2. ניקוי רעשי רקע, וחיבור ישיר למשאבים ויכולות. 

 3. חיזוק השריר היצירתי שבין היתר מסייע גם בבידול שלך ממתחרים.

נקודת המוצא העיקרית שלי בעבודה עם עצמאיות היא שהאישי והמקצועי מחוברים ומשפיעים זה על זה.

לפעמים הקושי בעסק הוא לא עוד ידע מקצועי או שיווקי אלא חשיפה והכרות עם החוטים השקופים שמפעילים אותנו מתחת לפני השטח ומעכבים לעתים את הפריצה וההתבססות העסקית.

קונסטלציה היא צורת חשיבה, היא פריזמה לחוות דרכה אינטראקציה עם א.נשים , משפחה, לקוחות.

הקורס יאפשר לך להכיר ולחוות את צורת ההתבוננות המערכתית הפנומנולוגית וליישם אותה בעשיה שלך.

הקורס מתאים למי שמלווים ומאמנים עצמאיים, ככלי שניתן לשלב בעבודה איתם. 

הוא מתאים למאמנות עסקיות מטפלות אנרגטיות מטפלות גופנפש בשיטות מגוונות. אבל גם למעצבות, מסדרות בתים, מקעקעות... כל מי שנותנת מקום של כבוד לנפש האדם והשפעותיה בעשיה שלהם.

במהלך הקורס אני מעודדת אתכן להתחיל לעבוד עם עקרונות הקונסטלציה ומזמינה אתכן להביא דילמות ושאלות מתחום העיסוק שלכן ויחד לחקור איך ניתן לשלב את הקונסטלציה מקצואישית בחייכן. 

חיה שדלצקי גזית - מאמנת אישית ומנחת קבוצ

סילבוס

 1. "משנה מקום משנה מזל" מהי קונסטלציה משפחתית ואיך היא משתלבת בחיי היומיום שלנו 

 2. תשקיף רנטגן מקצואישי לעסק שלך

 3. העסק כישות אנרגטית נפרדת ממך.

 4. קונסטלציה ומפת חשיבה.

 5. עקרונות הבסיס עליהן מושתתת השיטה קונסטלציה המשפחתית.

 6. החיבור וההפרדה בין האישי והמקצוע

 7. השושלת הנשית /הגברית והעסק שלך

 8. מערכת היחסים שלי עם כסף

 9. צל עסקי

 10. מימוש עצמי, למה אני עושה את מה שאני עושה? 

משך כל מפגש 3.5 שעות

עלות הקורס 2950 ₪  | ניתן לחלק למס תשלומים

* הקורס מוכר כמודולה מטעם דרך הקונסטלציה - ביה"ס ללימודי הקונסטלציה המערכתית מייסודו של ישי גסטר

מתי נפתח הקורס הבא?

זום - ימי ב' בוקר - 30.4.24

bottom of page