top of page
חיה שדלצקי גזית - מאמנת אישית ומנחת קבוצ

קונסטלציה בסלון

arrow-down
קונסטלציה בדרכים

אשמח להגיע אליכם למרחב המשפחתי לשיח קונסטלציה מרפא.

המפגשים האלה הם לא טיפול, הם הכרות וחשיפה שלכם לעקרונות היסוד של השיטה קונסטלציה משפחתית. זוהי הזדמנות להעשיר את נקודת המבט שלכם על סיפורים משפחתיים.

באמצעות תרגיל מובנה אוכל לייצר התחלה של שיח משפחתי פתוח, להביא לקדמת הבמה את נקודות המבט השונות של כל אחד ואחת. לתת מקום ותוקף לחוויה המשפחתית הכוללת, ושל היחידים בה.

משך המפגש כשלוש שעות. ואני ממליצה להתחיל אותו עוד לפני שאני מגיעה בארוחה משפחתית משותפת.

כמה פעמים יוצא לנו להיפגש עם ההורים או רק אחים ואחיות בלי כל הנספחים החמודים בדמות הילדים ובני הזוג שלנו ?  המפגש שלי יאפשר לכם לקנות לעצמכם זמן איכות מובנה שכזה.

המפגש יכול להתאים גם למשפחה שרוצה לשים במרכז את אחד מבניה או בנותיה, ולהעניק להם  משאבים וכוח לתקופה מורכבת שהוא או היא נמצאים בה.

עלות המפגש 1200  ₪

bottom of page