top of page
חיה שדלצקי גזית - מאמנת אישית ומנחת קבוצ
מצירת סביבי עיגול והופכת לאמצע

אגי משעול

חיה שדלצקי גזית - לפגוש את עצמך בטוב

הגעתי למפגש אחד עם חיה שבו פגשנו מפלצות שחורות, טלטלנו בעדינות יבשות עתיקות, פינינו את הישן הלא מועיל כדי לאפשר למשהו חדש להיכנס.
אני נפעמת כל פעם מחדש, מכוחה של ערימת בדים צבעוניים - לתת פתח לעבודה עמוקה כל כך.
וחיה - עם הקלילות שבה, לצד העומק והרצינות. יכולת ההקשבה הנדירה בהמון רבדים, וההשתתפות העדינה בתהליך.
אני בתודה מעומק הלב.

נעה בן אור, פסיפס ועוד

חיה שדלצקי גזית - מאמנת אישית ומנחת קבוצ
חיה שדלצקי גזית - מאמנת אישית ומנחת קבוצ
bottom of page